Späť na výpis článkov

SK HU

Zabezpečenia príjmu

Ako dlho môže akciový trh klesať?

V prvom rade by som chcel uviesť, že sa zo mňa nestal veštec a neviem, kam až môžu klesnúť akciové indexy. Neviem kde a kedy bude dno poklesu. V histórii však nájdeme niekoľko podobných udalostí, z ktorých môžeme vychádzať. Na základe nich vieme odhadnúť očakávané pohyby na burze a určiť vlastnú investičnú stratégiu. Nižšie analyzujem výkonnosť amerického akciového indexu S&P 500.

Historické skúsenosti

Ak sa pozrieme na posledných 66 rokov, nájdeme 10 klesajúcich (teraz sme v 11.) a 10 rastúcich trendov, ktoré na seba nadväzujú.

Tieto klesajúce trendy sa nazývajú „medvedie trhy“. Z minulých údajov môžeme vyčítať, že ich priemerná dĺžka trvania je 13 mesiacov a ich priemerná sadzba je 35,6 %.

Aktuálny pokles 16.05.2022, kedy píšem tieto riadky, trvá už takmer 5 mesiacov a predstavuje 18,1 %. Súčasný pokles sa má na základe historických skúseností stále kam posunúť, a to z hľadiska dĺžky aj rozsahu.

Ak rátame s priemernými hodnotami, tak nás čaká celkový prepad o 35,6 %, čo v konečnom dôsledku predstavuje pre S&P500 3 100 bodov.

 

Buffettov indikátor

Ďalším faktorom, ktorý stojí za analýzu, je ukazovateľ podhodnotenia a nadhodnotenia trhu. Veľmi často sa spomína Buffettov ukazovateľ, čo je súhrnná hodnota spoločností kótovaných na americkom akciovom trhu a pomer ročného HDP vyprodukovaného USA.

Tento indikátor už niekoľkokrát ukázal, že ak sa trhové sadzby príliš odchyľujú od historických trendov, skôr či neskôr sa k nim vrátia. Platilo to najmä v minulosti, no v 21. storočí je situácia trochu iná. Kým v 20. storočí sa tržby a zisky firiem pôsobiacich v USA realizovali najmä v USA, v 21. storočí mnohé firmy realizujú veľkú časť svojich príjmov na medzinárodnom trhu (Apple, Microsoft, Google, Facebook, Amazon, atď.). Takže reálna hodnota podľa ukazovateľa naznačuje podhodnotenie trhu. Aktuálne je reálna hodnota akciového indexu S&P 500 zhruba na úrovni 2 500 bodov, čo by zodpovedalo prepadu o 48 %.

 

Komunikácia FED

V predchádzajúcich týždňoch banka plniaca úlohu americkej centrálnej banky, teda FED, komunikovala, že by nerada videla prepad väčší ako 3500 bodov. Musíme si uvedomiť, že čím väčší pokles, tým väčšia strata pre investorov (z pohľadu FEDu občanov USA, z ktorých veľká časť má nejaký druh cenných papierov). Ak je pokles už príliš veľký, potom už predstavuje stratu bohatstva do takej miery, že to ovplyvní výdavky investorov, čo v konečnom dôsledku spôsobí zníženie inflácie, pretože zníži dopyt a tým zvýši pravdepodobnosť recesie v USA. Ak teda pokles už presiahne tolerovanú hranicu centrálnej banky, dá sa očakávať, že intenzita zvyšovania úrokových sadzieb sa zníži, čo môže pokles na akciovom trhu zmierniť. Tu musíme zdôrazniť, že americká centrálna banka zvyšuje úrokové sadzby, aby znížila množstvo peňazí v ekonomike, čo obmedzuje ďalšie zvyšovanie cien, teda infláciu, prostredníctvom zníženia dopytu. Podobný efekt možno dosiahnuť silným a trvalým poklesom na akciovom trhu a v takom prípade už centrálna banka nemusí myslieť na ďalšie zvyšovanie úrokových sadzieb, ale skôr na zníženie úrokových sadzieb, aby pokles spotrebiteľského dopytu nebol taký veľký, že to privedie americkú ekonomiku do recesie. Uvedené korelácie platia aj pre európsku ekonomiku, ale ako to už býva zvykom, tempo diktujú USA, preto sa bližšie venujem práve im. 

Z minulých údajov o akciových trhoch a pri súčasnej komunikácii centrálnej banky nemôžeme vedieť nič s istotou, ale tieto informácie stačia na to, aby sme stanovili stratégiu. Takže s najväčšou pravdepodobnosťou bude dno poklesu akciového trhu medzi 3500 až 2500 bodmi. Trvanie poklesu sa očakáva 8 až 10 mesiacov. Ale keďže toto všetko je len predpoklad, nemali by ste všetko staviť na túto kartu. Dokonca sa môže stať, že sme už videli dno poklesu a teraz nastáva rast. Ide o to, že nevieme všetko presne predpovedať.

Ak vezmeme do úvahy vyššie uvedené, stratégia rozdelenia našich peňazí na investovanie na 8 až 10 častí (priemerné zostávajúce obdobie klesajúcich trendov) by sa nemala zdať zlá, investovať jednu časť každý mesiac. Ak by sa akciový index S&P 500 pri ďalšom poklese dostal na úroveň okolo 3000 bodov, investovali by sme všetky peniaze a ak ju nedosiahne, stále je zaručené, že všetky naše peniaze budú investované počas nasledujúcich 8 až 10 mesiacov. Aj keď sa nám nepodarí investovať v najpriaznivejšom momente, stále investujeme na samom začiatku nového rastúceho trendu. Rastúce trendy zvyčajne trvajú v priemere 6 rokov a počas trendu bolo možné dosiahnuť takmer trojnásobný nárast bohatstva.

 

A kam by sme mali investovať?

Teraz je čas na jednorazové investície.

Gergely Csongár

Investment Specialist

LinkedIn

Gergely Csongár

Zavolajte mi

+421907529207