Náš tím

Dušan Šulov

Investment Specialist

Pozrieť vizitku

Radoslav Trubianský

Financial Planning Specialist

Pozrieť vizitku

Roman Mäsiar

Financial Planning Specialist

Pozrieť vizitku

Eva Píšová

Financial Planning Specialist

Pozrieť vizitku

Marián Petreje

Financial Planning Specialist

Pozrieť vizitku

Maroš Revický

Loan Specialist

Pozrieť vizitku

Gergely Csongár

Investment Specialist

Pozrieť vizitku

Marián Jankovič

Founder

Pozrieť vizitku

Dušan Šulov

Investment Specialist

Pozrieť vizitku

Radoslav Trubianský

Financial Planning Specialist

Pozrieť vizitku

Roman Mäsiar

Financial Planning Specialist

Pozrieť vizitku

Eva Píšová

Financial Planning Specialist

Pozrieť vizitku

Marián Petreje

Financial Planning Specialist

Pozrieť vizitku

Maroš Revický

Loan Specialist

Pozrieť vizitku

Gergely Csongár

Investment Specialist

Pozrieť vizitku

Marián Jankovič

Founder

Pozrieť vizitku

Dušan Šulov

Investment Specialist

Pozrieť vizitku

Radoslav Trubianský

Financial Planning Specialist

Pozrieť vizitku

Roman Mäsiar

Financial Planning Specialist

Pozrieť vizitku

Eva Píšová

Financial Planning Specialist

Pozrieť vizitku

Marián Petreje

Financial Planning Specialist

Pozrieť vizitku

Maroš Revický

Loan Specialist

Pozrieť vizitku

Gergely Csongár

Investment Specialist

Pozrieť vizitku

Marián Jankovič

Founder

Pozrieť vizitku